Ademhalingsbescherming

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht waarvoor mogelijk maatregelen dienen getroffen te worden. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen moeten eerst de risico's goed worden gedefinieerd. Verontreinigingen kunnen verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en daarnaast kan er sprake zijn zuurstofverdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke en onafhankelijke bescherming.

Afhankelijke ademhalingsbescherming

Hierbij praten we van adembescherming die de lucht van de werkomgeving filtert voordat deze ingeademd wordt. Afhankelijke ademhalingsbescherming bestaat uit een masker en een filter. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stofmaskers
  • Halfgelaatmaskers
  • Volgelaatmaskers
  • Motoraangedreven systemen

De juiste filter wordt gebaseerd op pure stoffen. Er moet rekening worden gehouden met onzuiverheden bij het werken met mengsels, nevenproducten of afvalproducten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop.

Onafhankelijke ademhalingsbescherming

Wanneer men gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht. Deze dient te bestaan uit adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn van omgevingslucht in de ruimte. Dit zijn adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn van de omgevingslucht in de ruimte. Deze middelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het werken in riolering, tanks, bij de brandweer en reddingsteams.