Arm- en handbescherming

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%. vaak kunnen deze verwondingen voorkomen worden door risico's weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juist gebruik van handschoenen.

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Handschoenen kunnen volgens deze richtlijn in drie hoofd categorieën worden ingedeeld afhankelijk van de risico’s waartegen ze moeten beschermen:

Categorie 1: Handschoenen uitsluitend voor minimale risico’s. Deze handschoenen zijn van eenvoudig ontwerp.

Categorie 2: Handschoenen voor middelzware risico’s. Deze handschoenen hebben een goede perforatie-, snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. 

Categorie 3: Handschoenen voor onomkeerbare of dodelijke risico’s. Deze handschoenen zijn van complex ontwerp en beschermen arbeiders die werken met chemicaliën, hitte of elektriciteit. Ook dit type handschoen moet worden gekeurd door een erkende organisatie.

Handschoenen zijn te verdelen in diverse beschermingscategorieën. Afhankelijk van de werkzaamheden moet de keuze worden gemaakt:

  • Bescherming tegen mechanische risico’s
  • Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
  • Bescherming tegen thermische risico’s
  • Bescherming tegen manueel lassen van metalen
  • Bescherming tegen koude
  • Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
  • Bescherming voor brandweerwerkzaamheden
  • Bescherming tegen elektrospanningen

Ons handschoenen programma van Safety-atwork bestaat uit een uitgebreid assortiment van diverse gerenommeerde merken. Kortom, er meer dan genoeg opties! Voor het maken van de juiste keuze zijn wij als specialisten van Safety-atwork u graag van dienst.