Hoofdbescherming

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, dan wel het stoten van het hoofd. Ook (vloei)stoffen kunnen hoofdletsel veroorzaken. Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, maar afhankelijk van de risico's op de arbeidsplaats.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:

  • Op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
  • Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
  • Waar kans bestaat getroffen te worden door vallende en/ of wegvliegende voorwerpen.

Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen:

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersenletsel te beperken.  Een veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN397 "Industriële veiligheidshelmen". 

Hoofdbedekkingsmiddelen bieden relatief minder bescherming aan het hoofd en zijn bedoeld om kou tegen te gaan, de dragen van hygiëne te voorzien of te beschermen tegen statische voorwerpen of constructies. Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden verstaan:

  • Stoorpetten
  • Haarnetjes en wokkels
  • Capuchons, mutsen en petten